EST

Argumenteerimine ja väitluskunst

Kestvus 1 päev, võib ka paaritunnise moodulina suurema koolituse vältel
Grupi suurus soovitavalt 10-20 inimest
Koolitusi võimalik tellida eesti, inglise ja vene keeles
Meetodid: loeng, kõneharjutused, arutelu, videotreening, väitlus

Argumenteerimine on üks baasoskusi igasuguses kommunikatsioonis. Me kasutame argumente, et veenda teisi osapooli, saavutada oma tahtmist, panna inimesi muutma oma käitumist, neile midagi müüa või tõestada oma usaldusväärsust. Mitte alati ei jää peale tugevam argument - sageli püütakse meid mõjutada ja manipuleerida ebaausaid võtteid kasutades. Koolitus keskendub argumenteerimis-oskuste arendamisele ja oma seisukohtade võimalikult mõjusale kaitsmisele eri situatsioonides.

Koolituse teljeks on argumendiõpetus läbi väitlusoskuste arendamise. Väitlemine on kasulik ja samas kaasahaarav meetod kõnekunsti ja argumendiõpetuse edasiandmiseks. Maailmas on kasutusel väga erinevaid väitlusformaate - nii neid, kus omavahel võisteldakse individuaalselt, kui neid, kus vastakuti on võistkonnad. Leidub ettevalmistuseta improkõne formaate, aga ka pika ettevalmistusega väitlusstiile. Leiame kliendile ja tema vajadustele kõige paremini sobiva formaadi (sõltuvalt kliendi probleemipüstitusest ja koolituse laadist) ning viime läbi koolituspäeva, mis on samaaegselt nii kasulik kui lõbus, sisukaid arutelusid võimaldav kui võistluslik. 

Käsitleme järgmisi teemasid:   
 • argumendiõpetus;
 • manipulatsioon ja demagoogia ning selle vastu võitlemine;
 • eri väitlusformaatide tutvustamine;
 • seisukohtade kujundamine ning kaasuse koostamine;
 • argumentide ülesehitamine ja nende tõestamine;
 • küsimustele vastamine;
 • praktiline väitluskogemus organisatsiooni puudutavatel teemadel või vabal teemal.
Koolituse läbinu:
 • tunneb argumenteerimise põhialuseid ja oskab argumente üles ehitada ning kasutada praktikas;
 • oskab ära tunda demagoogiavõtteid ja vältida manipulatsiooni suhtlemisel;
 • suudab argumenteeritult väidelda;
 • oskab oma seisukohti sisukalt tõestada ja kaitsta;
 • oskab küsimustega toime tulla.