EST

Avaliku esinemise põhitõed

Kestvus 1-2 päeva, lühikese sissejuhatusena võib tellida ka paaritunnist loengut
Ideaalne grupi suurus 10-15 inimest, suuremate gruppide puhul kasutatakse loenguvormi
Koolitusi võimalik tellida eesti, inglise ja vene keeles
Meetodid: loeng, kõneharjutused, arutelu, videotreening, väitlus

Avaliku esinemise sissejuhatavatel koolitusel räägime kõikidest neist olulistest asjadest, mida üks hea esineja peab silmas pidama. Need koolitused võivad olla ka suurele publikule, aga mida väiksem on kuulajaskond, seda rohkem saame teha harjutusi ja anda igale osalejale võimaluse ka ise esineda ja saada konstruktiivset tagasisidet. Oleme oma koolitused üles ehitanud alati nii, et iga osaleja lahkuks neilt väga konkreetsete ja kasulike näpunäidetega, kuidas juba järgmisel esinemisel olla meeldejäävam ja enesekindlam. Kahepäevaste koolituste puhul lisandub käsitletavatele teemadele ka videotreening ning väitlusharjutus. Iga osaleja saab koolituse järgselt juurdepääsu oma esinemisvideole koos individuaalse tagasiside koos soovitustega.    

Käsitleme järgmisi teemasid:   
 • esinemishirmust ülesaamine, esmamulje ja ettevalmistusprotsess;
 • sarnasused ja erinevused eri kõneliikide vahel;
 • strateegiline kommunikatsioon ehk selgete sõnumite määratlemine;
 • kõne struktuur: kõne alustamine, edasiarendus ja lõpetamine;
 • publikuanalüüs, tähelepanu võitmine ja hoidmine;
 • mitteverbaalne keel ehk keha- ja parakeel ning prokseemika;
 • mõjusate esitluste koostamine ja visuaalsete tehnikate kasutamine;
 • argumendiõpetus ja väitluspraktika;
 • veenva kõne mudel: ethos, pathos ja logos;
 • manipulatsioon ja demagoogia;
 • küsimustele vastamine.
Koolituse läbinu:
 • tunneb erinevaid kõneliike ja nendele omaseid tunnuseid;
 • oskab määratleda kõne põhisõnumeid ja eesmärki;
 • tunneb kõne ettevalmistamise protsessi, sh oskab publikut analüüsida ning koostada ettekannet lähtuvalt eesmärgist ja publikust;
 • oskab pidada meeldejäävaid ja mõjusaid kõnesid ja ettekandeid;
 • teab mitte-verbaalse kõne põhikomponente;
 • tunneb argumendi ülesehitust ja oskab vältida suhtlemisel demagoogiat;
 • oskab koostada sõnumit toetavat visuaali.