EST

Õppetöö korraldamise alused

1. Avaliku Esinemise Akadeemia korraldatud koolitustest on oodatud osa võtma kõik, kes selleks soovi avaldavad. Koolitustest osavõtjatele ei kehtestada üldjuhul täiendavaid piiranguid. Edasijõudnutele suunatud koolituste korral võib kehtestada miinimumnõuded varasema kogemuse osas, need nõuded avaldatakse kodulehel. 

2. Avaliku Esinemise Akadeemia õppekavade info avaldatakse veebilehel www.avalikesinemine.ee ja koondtabelina on õppekavade detailne selgitus koos meetodite ja õpiväljunditega allalaaditav siit

3. Koolitusi korraldatakse sisekoolitustena (tellija koostatud grupile) ja avatud koolitustena (avaliku registreerimise alusel). Koolitusele registreerimisel avaldatakse nii koolituse teemad, maht, toimumise aeg ja koht, info koolitaja(te) kohta ning koolituse läbiviimise keel. Koolituslepingu sõlmimine toimub lähtuvalt tellija/osaleja vajadusest. 

4. Avaliku Esinemise Akadeemia võib arvata koolitusgruppidest välja need osalejad, kes ei valda koolituse läbiviimisel kasutatavat keelt, kes ei tasu tähtajaks koolitusel osalemise tasu, kes levitavad loata koolitusmaterjale või kelle osalus segab teiste koolitusel osalejate võimalust materjali omandamiseks. 

5. Koolituste eest tasumine toimub vastavalt arvele. Kui registreerunu teatab koolitusest loobumistest vähemalt 5 päeva enne koolituse algust, tagastatakse talle 100% koolituse registreerimise tasust (v.a. transpordiga seotud kulud, sh lennupiletid jm). Vähemalt 3 päeva enne koolituse algust loobumise korral tagastatakse registreerunule 50% tasust.

6. Koolitusel osalemist ja õppekava läbimist tõendatakse koolituse tunnistuse või tõendiga. Tõend täienduskoolituses osalemise või selle läbimise kohta väljastatakse isikule juhul, kui koolituse käigus ei hinnatud õpiväljundite saavutatust või kui isik ei saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid. Tunnistus on täienduskoolituse lõpetamist tõendav dokument, mis väljastatakse isikule juhul, kui koolituse käigus hinnati õpiväljundite saavutatust ja isik saavutas kõik õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundid. Tunnistus või tõend antakse välja juhul, kui osaleja läbis vähemalt 80% koolituse mahust. Tunnistusele või tõendile kantakse järgmised andmed:

6.1. õppekava läbinu nimi ja isikukood;
6.2. Avaliku Esinemise Akadeemia nimi, registrikood ja majandustegevuse teate number;
6.3. õppekava nimetus ja andmed;
6.4. koolitaja nimi;
6.5. koolituse toimumise aeg, koht ja maht;
6.6. koolituse tunnistuse või tõendi number, väljaandmise aeg ja koht;
6.7. väljaandja kinnitus.