EST

Modereerimine ja fasiliteerimine

Kestvus 1-2 päeva, lühemana võib lisada pikema avaliku esinemise kursuse koosseisu
Soovitatav grupi suurus 10-15 inimest
Koolitusi võimalik tellida eesti, inglise ja vene keeles
Meetodid: loeng, grupiarutelud, kaasuste lahendamine, simulatsioon, videotreening

Ürituste oskuslik läbiviimine, seminaride modereerimine ja töögruppide juhtimine on tänapäeval üha olulisemaks muutuv oskus, mille eesmärk on piiratud aja ja olemasolevate ressurssidega võimalikult kvaliteetsete tulemusete saavutamine.  

Arendame oskusi, mis võimaldavad: 
 • korraldada konverentse nii, et nendest saadav praktiline kasutegur oleks võimalikult suur; 
 • juhtida töögruppe nii, et tagada tulemuse saavutamine etteantud aja ja muude ressursside piires; 
 • muuta Teie üritused vaheldusrikkaks ja energiliseks, kasutades oskuslikult visuaalseid tehnikaid ja loovülesandeid. 
Käsitletavad teemad:
 • moderaatori ja fasilitaatori roll ja ülesanded;
 • grupidünaamika ja rollid grupis;
 • grupiprotsessi kavandamine ja läbiviimine;
 • tähelepanukõver ja selle mõju grupiprotsessi või sündmuse ajakavale;
 • fasilitaatori kasutatavad tehnikad sisendi saamiseks, korrastamiseks ja esitamiseks;
 • otsuste kujundamine ja tulemuste vormistamine;
 • konfliktisituatsioonide lahendamine.
Koolituse läbinu:
 • tunneb moderaatori ja fasilitaatori töö ülesandeid ja töövõtteid;
 • mõistab grupidünaamika protsesse ja tunneb eri rolle gruppides;
 • oskab kavandada ja juhendada grupiprotsesse;
 • tunneb otsuste kujundamise mehhanisme ja võtteid;
 • oskab oskuslikult tegutseda konfliktsetes situatsioonides.
Pakume lisaks koolitustele ka ürituste modereerimise ja töögruppide fasiliteerimise ehk arutelude juhtimise võimalust. Veelgi tõhusam on aga organisatsiooni enda arutelujuhtide koolitamine, kes edaspidi suudaksid efektiivselt töögruppe ja seminare juhtida ilma välise abita.