EST

Videotreening

Kestvus 1 päev, samuti sobib videotreening moodulina kõikide teiste koolituste raamesse
Ideaalne grupi suurus 7-10 inimest, suuremate gruppide puhul on videode läbivaatamine individuaalne
Koolitusi võimalik tellida eesti, inglise ja vene keeles
Meetodid: videotreening, kõneharjutused, kohene tagasiside, video individuaalne läbivaatamine

Kõige tõhusamaks meetodiks avaliku esinemise oskuste arendamisel on videotreeningud. Heaks avalikuks esinejaks saab muidugi ainult läbi harjutamise ja kogemuste. Suurem osa esinejate poolt tehtavatest vigadest jääb esinejatele endale aga teadmata, kuna pinge all ei suudeta oma häält ega keha kontrollida. Sõbrad ja kolleegid on loomulikult väärtuslikuks tagasiside andjaks, ent video iseenda esinemisest on aus ja erapooletu õppematerjal, mis toob välja kõik arendamist vajavad omadused.
 
Filmime ja analüüsime esinemisi, et seeläbi: 
  • anda kõige selgemat, ausamat ja objektiivsemat tagasisidet Teie esinemise, selle tugevuste ja arendamist vajavate aspektide kohta; 
  • pakkuda välja konkreetsed sammud esinemisoskuste arendamiseks; 
  • anda võimalus hinnata hiljem tehtud edusamme ja koolituse kasutegurit; 
  • mängida läbi erinevaid praktikas esinevaid situatsioone ja neid läbi analüüsides jõuda mõjusama ja efektiivsema kommunikatsioonini. 
Videotreeningud on nii avaliku esinemise baaskursuste osaks kui ka eraldiseisev koolitusmoodul eelkõige neile, kes on esinemise alused juba omandanud ning peavad oma igapäeva töös esinemisega kokku puutuma. Videotreeningutega on võimalik läbi mängida mitmesuguseid praktilisi situatsioone ja neid hiljem üheskoos analüüsida. 

Kõik koolitustel tehtud videod laetakse turvalisse salasõnaga kaitstud veebikeskkonda, millele koolitusel osalejatele tagatakse juurdepääs. Veebis on võimalik oma esinemise videot korduvalt vaadata ja analüüsida, samuti on võimalik video oma arvutisse laadida.