EST

Investoresitlused iduettevõtetele

Kestvus 1 päev
Ideaalne grupi suurus 10-15 inimest, mida väiksem grupp, seda põhjalikum tagasiside
Koolitusi võimalik tellida eesti kui inglise keeles
Meetodid: loeng, arutelu, videotreening, harjutused

Kõik ettevõtjad - ja eriti iduettevõtjad - peavad olema alati valmis igas olukorras tutvustama oma ettevõtet, toodet või teenust. Lühidast ja meeldejäävast esitlusest ehk pitchist sõltub palju - kas klient soovib osta pakutavat toodet või teenust, kas investor soovib investeerida ettevõttesse raha, kas kiirendi või inkubaator valivad just teid oma järgmisse ringi jpm. Aitame ettevõtetel esitluste ettevalmistamisel kahte moodi. Esiteks korraldame koos kiirendite ja inkubaatoritega koolitusi investoresitluste (pitchide) läbiviimiseks. Teiseks nõustame ettevõtteid individuaalselt enne olulisemate esitluste toimumist.

Käsitleme järgmisi teemasid:  
 • investor- ja kliendiesitluste (sales pitch) eri liigid ja reeglid;
 • publiku analüüs ja kuulajast lähtuv esinemisstrateegia;
 • veenva kõne üleshitus ja veenmise reeglid;
 • esitluste struktuur, sisu ja vorm;
 • esinemispingega hakkamasaamine;
 • meeldejäävate esitluste läbiviimine, sh oskuslik kehakeele kasutamine;
 • visuaalsete materjalide kasutamine, sh slaidid, videod ja muud abivahendid;
 • küsimustele vastamine.
Koolituse läbinu:
 • suudab viia läbi investoresitluste nõuetele vastavat ettekannet;
 • suudab meeldejäävalt ja lühidalt tutvustada oma ettevõtet, toodet või teenust;
 • on võimeline valmistama ette toetavad materjalid oma ettevõtte tegevuse kohta;
 • tänu kõigele eelnevale suudab kaasata investoreid ning saada uusi kliente ja koostööpartnereid.
Ragnar Siil on nõustanud paljusid Eesti iduettevõtteid ja teinud koolitusi nii Eestis (koostöös Tallinna Ettevõtlusinkubaatoritega, Tartu Loomemajanduskeskusega, ettevõtluskiirendiga Startup Wise Guys) kui ka välisriikides.