EST

Läbirääkimiste tulemuslik juhtimine

Kestvus 1-2 päeva, pikem koolitus võimaldab rohkem harjutusi, simulatsioone ja videoanalüüsi
Ideaalne grupi suurus 7-12 inimest
Koolitusi võimalik tellida eesti, inglise ja vene keeles
Kasutatavad meetodid: loeng, grupiarutelud, simulatsioonid, harjutused, kaasuste analüüs, videotreening

Hea läbirääkija on kahtlemata hea strateeg, kes valdab esinemise ja mõjutamise kunsti. Kõigil meil tuleb pidada läbirääkimisi, olgu siis sobivamas hinnas kokkuleppimiseks, paremate palgatingimuste väljakauplemiseks või koguni riikidevahelistel kohtumistel oma huvide eest seismiseks.  

Käsitleme järgmisi teemasid: 
 • edukate läbirääkimiste ja läbirääkijate tunnused;
 • läbirääkimiste tüübid ja nende mõju valitavatele meetoditele, läbirääkimisstarteegiad ja -taktikad;
 • läbirääkimiste algpositsioonide seadmine ja nende kaitsmine, vastupanupunktid ja kauplemispiirkonnad;
 • võit-võit ja võit-kaotus läbirääkimised;
 • läbirääkimiste ettevalmistus ja vastavalt eesmärgile sobiva strateegia valik; 
 • konfliktide ja eriarvamuste juhtimine ja efektiivsed lahendustehnikad;
 • millal on targem läbirääkimistest loobuda?;
 • emotsioonide roll läbirääkimistel;
 • mõjusad suhtlus- ja esitlustehnikad, aktiivne kuulamine läbirääkimistel; 
 • kehtestav suhtlemine läbirääkimistel;
 • demagoogia ja manipulatsioon suhtlemisel;
 • rasked läbirääkimised, ultimaatumite kasutamine;
 • eetilised valikud läbirääkimistel;
 • autoriteediallikad ja võimusuhted, mõju ja usaldusväärsuse kasvatamine;
 • kultuurilised erisused läbirääkimistel;
 • levinuimad vead läbirääkimistel ja nende vältimine.
Koolituse läbinu:
 • tunneb edukate läbirääkimiste tunnuseid ja eri läbirääkimiste liike;
 • oskab valida sobivaid läbirääkimisstrateegiaid ja taktikaid;
 • oskab määratleda läbirääkimiste algpositsioone, vastupanupunkte ning kauplemispiirkondi;
 • püüab reaalsetes situatsioonides saavutada võit-võit tulemust;
 • suudab edukalt lahendada konfliktisituatsioone;
 • suudab juhtida emotsioone;
 • oskab kehtestavalt suhelda ning oskab vältida demagoogia kasutamist;
 • mõistab autoriteedi allikaid;
 • tunneb kultuurilisi erisusi läbirääkimistel. 
Läbirääkimiste koolitus situatsioonide läbimängimiseta on kui ujumise kuivtreening - vajalik, ent kindlasti mitte piisav. Selleks oleme välja töötanud mitmeid läbirääkimiste simulatsioone ja rollimänge, mis võimaldavad panna kõik vajalikud oskused mängulises ja lõbusas õhustikus proovile. Läbi saab mängida nii poliitiliste otsuste tegemise protsessi kui riikidevahelist diplomaatiat, ettevõtete vahelist kauplemist kui perekonnas asetleidvaid suhtlussituatsioone. Samuti on võimalus rollimänge filmida ja hiljem põhjalikult analüüsida.