EST

Individuaalne nõustamine

Ühe sessiooni kestvus 2-3 tundi, sessioonide arv vastavalt vajadusele
Osalejaid 1-3, sobib nii individuaalseks kui väikese grupi nõustamiseks
Koolitusi võimalik tellida eesti, inglise ja vene keeles
Meetodid: individuaalne nõustamine ja tagasiside, videotreening, esinemisharjutused, ettekande koostamine

Ettevõtjatel, juhtidel ja tippspetsialistidel ei ole sageli aega pikkadeks koolitusteks, küll aga on vaja teha oluline ettekanne konverentsil, esineda võimalikele investoritele, tutvustada organisatsiooni aastaplaani või anda tähtis intervjuu meediale. Siin on lahenduseks individuaalne konsultatsioon, mille eesmärgiks on saada paika olulised sõnumid ning need sõnumid ka retooriliselt ja visuaalselt mõjuvateks esitlusteks muuta. Lisaks oleme head peegeldajad, et anda ausat tagasisidet, mis muudaks Teie järgmised esinemised juba tunduvalt edukamaks. Võimalusel tuleme Teie esinemisele reaalselt kohale, et anda võimalikult konkreetset ja kasulikku tagasisidet. 

Anname nõu, kuidas: 
  • sõnastada olulisi sõnumeid ja neid võimalikult efektiivselt nii organisatsiooni siseselt kui väliselt kommunikeerida; 
  • pidada meeldejäävat ettekannet, anda intervjuud või koostada ning kujundada mõjusat esitlust;
  • modereerida eesseisvat seminari või töögruppi;
  • arendada organisatsioonis tervikuna avaliku esinemise ja argumenteerise oskusi. 
Lisaks ühekordsetele nõustamistele töötame koos organisatsioonidega ka pikemaajaliselt, et koostöös eri osapooltega panna paika strateegilised arenguvajadused ning seejärel organisatsiooni kõneisikuid nõustades parandada nii sise- kui väliskommunikatsiooni.